Schweiz am Sonntag: «Bilder vom Rand der Schweizer Bauernwelt»

Veröffentlicht am: Sun, 06/11/2016 Reviews Jean-Luc Cramatte, Culs de ferme

La Liberté: «Des secrets bien gardés»

Veröffentlicht am: Sat, 05/11/2016 Reviews Jean-Luc Cramatte, Culs de ferme

La Gruyère: «Ebullition, vingt-cinq ans de culture, mais aussi de formation»

Veröffentlicht am: Tue, 25/10/2016 Reviews Jean-Luc Cramatte, Culs de ferme